Adrenalínový šport spojený so zábavou


Paintball je akčný adrenalínový šport, v ktorom nerozhoduje fyzická sila, ale taktika, schopnosť premýšľať a rýchlo reagovať. Hra spája stratégiu, spoluprácu hráčov a hlavne zábavu. Tento šport je vhodný pre všetky vekové kategórie mužov i žien.
Paintball je na rozdiel od iných športov veľmi bezpečný. Pri dodržaní pravidiel bezpečnosti je minimálne riziko zranení a úrazov spôsobených zásahom.
Na zážitok z hry určite nezabudnete a pevne veríme, že sa stanete pravidelnými hráčmi.
Penzión Skalovka má k dispozícií ihrisko tvorené klasickým terénom (lúka, kríky, les), z časti doplnené prekážkami (pneumatiky).

V prípade záujmu volajte na +421 948 435 100
Ceny nájdete v našom cenníku.

paintball

 

Podmienky hry

  • Hry sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie. Do 18 rokov v sprievode dospelého.
  • Maximálny počet hráčov pre viagra pas cher jednu hru je 10.
  • Počas zimnej sezóny sa hra odporúča pri minimálnej teplote 15°C. Pri nižšej teplote nie je zaručená očakávaná sila strely.
  • Hra prebieha len v priestore, ktorý je určený pre bezpečný a ničím nerušený boj.
  • Organizátor poučí hráčov o bezpečnostných pravidlách a zaškolí ich do používania výbavy.
  • Každý hráč hrá na vlastné riziko, čo potvrdí podpísaním poučenia o bezpečnostných pravidlách pred zahájením hry. Podpisom potvrdzuje, že na seba preberá zodpovednosť za všetky nehody a škody, ktoré zapríčiní v priebehu hry nedodržaním bezpečnostných pravidiel a pokynov organizátora.


Oblečenie

Ak chcete použiť vlastné oblečenie malo by byť prírodnej nenápadnej farby. Samozrejme požičiavame aj originálne maskáče.
Potrebná je pevná obuv, keďže sa hráva na nerovnom teréne!
(Značkovacia farba obsahuje rastlinné farbivo, ktoré je bez zápachu a pri styku s pokožkou nevyvoláva alergické reakcie. Fabra je ľahko umývateľná.)


Tešíme sa na Vás
Paintball SKALOVKA

A r e á l penziónu

Areal penzionu

Areál penziónu je výnimočný svojou veľkou rozlohou a množstvom aktivít, ktoré ponúka svojim hosťom. Prírodný bazén, ohnisko, grill, športové a detské ihrisko, mini ZOO, Paintball, záhradné posedenie pre 80 ľudí

P a i n t b a l l

 Paintball

Akčný adrenalínový šport, ktorý utuží Vaše priateľstvá alebo Váš firemný kolektív. Profestionálna výstroj, profesionálne zbrane a rozľahlé hracie pole Vám zaručí nezabudnuteľné zážitky.

top